Avotu ielas rekonstrukcija

Avotu ielas rekonstrukcija
Pasūtītājs: Saldus novada pašvaldība
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Izstrādāts: 06.2012.

Piezīmes: