Rekvizīti

„Projekts EAE”

Vienotais reģ.Nr: 44103073494
PVN kods: LV44103073494
Būvkomersanta reģ.Nr: 9470-R

Biroja adrese:

Zeltiņu iela 26,
Rīga, LV-1035

Juridiskā adrese:

"Medulāji", Ziemera pag.,
Alūksnes nov., LV-4332

Bankas rekvizīti:

AS "Luminor Bank"
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV33RIKO0002013246151

Edgars Krūmiņš

Valdes loceklis
+371 263 24 5 24
info@projektseae.lv