01.012015

Būvniecības normatīvo aktu izmaiņas

Kopš 2014.gada rudens ir spēka virkne ar jauniem normatīvajiem aktiem, kas ir jāņem vērā izstrādājot būvprojektus. Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas apkopoti normatīvo aktu sarakstā atbilstoši būvniecības procesam, sākot ar vispārīgiem normatīviem aktiem, tālāk plānošanas – projektēšanas sagatavošanas – projektēšanas – būvdarbu – īpašās būvniecības noteikumiem – ekspluatācijas un visbeidzot citiem saistošiem normatīviem aktiem.

Saite uz normatīvo aktu sarakstu