28.092015

LVS 190-9 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 9. daļa: Velosatiksme".

Projekts EAE pabeidz darbu pie standarta LVS 190-9 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 9. daļa: Velosatiksme". 
Standarta jaunajā redakcijā būs virkne ar būtiskām izmaiņām.
Ar nepacietību gaidām standarta jaunās redakcijas publisku pieejamību.